Tietosuoja

Tele Finlandin tietosuojalausunto (päivitetty 29.8.2016)

Me Tele Finlandilla ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaamme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

 • Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi,
 • Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi, sekä
 • Autamme sinua ymmärtämään kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.
 • Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa (päivitetty 29.8.2016) sovelletaan kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Soneran viestintäverkon tai palveluiden kautta.

 

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

 • Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.
 • Asiakas on Palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.  Tele Finlandiin sopimussuhteessa oleva asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttäjät (esim. samaa liittymää käyttävät perheen jäsenet) ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.
 • Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.  
 • Palvelut tarkoittavat kaikkia Tele Finlandin tarjoamia tuotteita ja palveluita.
 • Välitystieto tarkoittaa tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi tai viestintäpalvelun laskuttamiseksi. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen sijainti tietyn tukiaseman alueella tai muu paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun henkilönä katsotaan se myös henkilötiedoksi.

 

Näytä vähemmän
Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Tele Finland tarjoaa monenlaisia Palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat Palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme Palveluun.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

 • Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun ostat Palveluitamme tai kirjaudut Palveluihimme, tilaat uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä.    
 • Syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät viestintäverkkoamme ja muita Palveluita (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuilla käydessä).
 • Saamme muista lähteistä kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä tai Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-kieltorekisteristä.

Henkilötietojen luovuttaminen Tele Finlandille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle Palveluitamme.

 

Näytä vähemmän
Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Keräämme seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot;
 • Demografiatiedot kuten ikä, syntymäaika, sukupuoli ja äidinkieli;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten Palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, markkinointiluvat ja –kiellot, asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvät tallenteet kuten puhelut asiakaspalveluun;
 • Viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten puheluita ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten mobiilivarmenteen hallinnoinnissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat;
 • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot.

Tele Finland käsittelee lasten henkilötietoja lain sallimassa laajuudessa silloin kun se on kyseisessä tilanteessa asianmukaista. Tele Finland pyrkii kohtuullisin toimenpitein varmistamaan ja todentamaan sen, että lapsen huoltaja on suostunut henkilötietojen käsittelyyn ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle.

 

Näytä vähemmän
Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Tele Finland kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.  

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn sopimukseen tai Tele Finlandin oikeutettuun etuun Palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä.  Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Tele Finland käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

 • Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Esimerkiksi henkilötietojasi käsitellään viestintäpalveluiden toimittamisen yhteydessä puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin välittämiseksi vastaanottajalle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.
 • Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita. Voimme käsitellä välitystietoja viestintäpalvelun teknistä kehittämistä varten kuten optimoidaksemme viestintäverkkojen toimintaa. Voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten. Voimme ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla kuten esimerkiksi tehdä selvityksiä siitä millä tavoin eri käyttäjäryhmät käyttävät viestintäpalveluja tai miten henkilön asuinpaikka ja ikä vaikuttavat Palveluiden käyttöön.
 • Myynti ja markkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käsitellä henkilötietoja Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.
 • Palveluiden tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja kaikkien Palveluidemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi kuten esimerkiksi tilanteissa, joissa maksullista viestintäpalvelua on käytetty maksutta.
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.
 • Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Tele Finland käsittelee henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

 

Näytä vähemmän
Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Henkilötietojesi turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää.

Tele Finland työskentelee jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi.  Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin.

 

Näytä vähemmän
Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi:

 • Tele Finlandin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.   
 • Tele Finlandin puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.
  Henkilötietoja puolestamme käsittelevät kumppanit voivat olla sijoittautuneet Suomen, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Huolehdimme tällöinkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla siitä, että henkilötietosi säilyvät edelleen suojattuina.
 • Yhteystietopalvelut. Luovutamme henkilötietosi (kuten nimi, puhelinnumero ja osoite) julkaistavaksi julkisissa yhteystietopalveluissa (sähköiset hakemistopalvelut tai puhelinluettelo) lain edellyttämällä tavalla. Sinulla on halutessasi oikeus kieltää tietojesi julkaiseminen tällä tavoin.
 • Muille teleyrityksille tai palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle palveluita esim. laskutusta varten ja vika- tai häiriötilanteissa.
  Kun poistut viestintäverkostamme ja käytät muiden operaattoreiden tarjoamia roaming palveluita (esim. ulkomaille matkustettaessa), on asianomaisilla operaattoreilla oikeus kerätä ja käsitellä henkilötietojasi sekä saada Tele Finlandilta henkilötietoja. Tämä henkilötietojen käsittely ja kerääminen tapahtuu kyseisen operaattorin sopimusehtojen mukaisesti eikä Tietosuojalausuntoa sovelleta. Kehotamme sinua tutustumaan aina kyseisen operaattorin tietosuojakäytäntöihin.
 • Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.    

Voimme luovuttaa tietojasi myös:

 • Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.
  Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.
 • Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.
 • Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai –siirtojen yhteydessä.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.  

 

Näytä vähemmän
Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.  Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.  

 

Näytä vähemmän
Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntävät evästeitä. Evästeiden avulla voimme selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen Tele Finlandin tai sen kumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai tietoverkoissa.

Asiakkaamme voivat tutustua käyttämiimme evästeisiin ja niiden hallinnointiin täällä.

Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia (ks. evästekohtaiset ohjeet yllä olevasta linkistä). Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu tai pääsy jollekin sivulle estyy kokonaan.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:  

 • Toiminnalliset evästeet ja Palveluiden tuottaminen: Evästeet ovat olennaisen tärkeitä verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toiminnan kannalta ja ne mahdollistavat sujuvan käyttökokemuksen. Käyttäjän ei esimerkiksi halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta kirjautuessaan Palveluumme.
 • Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.
 • Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten Palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.
 • Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä.

Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi tietoihin käytössä olevista Palveluista lain sallimassa laajuudessa.

Tele Finlandin verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä kuten Facebookin tykkää-painike. Näihin Soneran verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

 

Näytä vähemmän
Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Tele Finlandin myyntipisteellä.  
 • Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 • Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota Palveluitamme sinulle.

Jos Tele Finland on mielestäsi toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassaolevan lain vastaisesti, sinulla on oikeus reklamoida asiasta. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.  Yhteystiedot reklamaatiota tai valitusta varten löydät Tietosuojalausunnon lopusta. 

Tele Finland on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos epäilet Tele Finlandin toimineen lain tai Tietosuojalausunnon vastaisesti, voit raportoida asiasta luottamuksellisesti myös TeliaCompanyn Speak-Up Line –kanavan (ns. whistleblowing –järjestelmä) kautta.

 

Näytä vähemmän
Kuinka saat tiedon Tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja Palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Näytä vähemmän
Kuinka voit olla meihin yhteydessä?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.


Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on TeliaSonera Finland Oyj (y- tunnus 1475607-9).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä tarkastuspyynnöt:
TeliaSonera Finland Oyj
Asiakaspalvelu
PL 0400
65101 Vaasa

Tietosuojalausuntoon liittyvät tiedustelut:
TeliaSonera Finland Oyj
Lakiasiat
PL 105
00051 Sonera

Näytä vähemmän
Valvovien viranomaisten yhteystiedot

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi
 

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A, 00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi

 

Näytä vähemmän
Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn sovellettavat lait Näytä vähemmän
Rekisteriselosteet Näytä vähemmän
TeliaSoneran markkinointilupa

Lisätietoja: TeliaSonera Finland Oyj:n markkinointilupa

Palvellaksemme asiakkaitamme paremmin lähetämme kirjeitse tai sähköisesti viestejä koskien asiakkaan käytössä olevia tuotteita ja palveluita. Saatamme lisäksi lähettää tietoa asiakkaan palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muista TeliaSonera Finland Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) palveluista. Yhtiön brändejä ovat mm. Sonera ja Tele Finland.

Näiden asiakasviestien ohella Yhtiö voi lähettää markkinointiluvan antaneille henkilöille sähköisesti viestejä, jotka sisältävät kattavammin tietoa Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteista ja palveluista. Luvan avulla pystymme palvelemaan sinua paremmin ja kohdentamaan viestimme siten, että saat tekstiviestillä, multimediaviestillä tai sähköpostilla juuri sinua kiinnostavia tarjouksia esimerkiksi uusimmista tuotteista, tapahtumista ja asiakaseduista.

Markkinointiluvalla voit antaa lisäksi erillisen suostumuksesi siihen, että sinulle suunnattu viestintä ja markkinointi on personoitu käytössäsi olevien Yhtiön tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä syntyneiden tietojen kuten sijainti- ja välitystietojen perusteella. Luvan perusteella kerättyjä tietoja voidaan käyttää kaupalliseen toimintaan kuten asiakaskokemuksen parantamiseen, markkinointiin ja suositusten tekemiseen sekä TeliaSonera Finland Oyj konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen sekä analysointiin.

Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä välitystietoja ovat esimerkiksi puheluita ja sähköposteja koskevat tiedot; tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, liittymän ip-osoite ja sijaintitieto sekä päätelaitetta koskeva tieto. Myös TV palveluista syntyy välitystietoja, muun muassa tietoa siitä mitä TV kanavaa tai ohjelmaa asiakas katsoi, koska ja kuinka kauan sekä tietoja käytetystä päätelaitteesta ja sen suorituskyvystä.

Sijaintitieto ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja sitä käytetään lisäarvopalveluiden kuten kartta-, navigointi tai alueellisesti kohdennettujen mainospalveluiden tarjoamiseen. Sijaintitiedon tarkkuuteen vaikuttaa mm. tarjottavan lisäarvopalvelun ominaisuudet ja esimerkiksi matkapuhelimen osalta tukiasemien määrä kyseisellä alueella. Sijaintitietoja hyödynnetään muun muassa silloin kun asiakas tilaa puhelimeensa tiedon lähimmän apteekin tai ravintolan sijainnista. Vastaavasti voit saada alueellisesti kohdennetun mainoksen sen perusteella että olet tällä hetkellä kyseisellä alueella.

Olet antanut luvan joko Soneran tai Tele Finlandin asiakkaana. Lupa koskee kuitenkin kaikkia TeliaSonera Finland Oyj konsernin yhtiöitä ja kaikkia sinulla olevia TeliaSonera Finland Oyj:n tuotteita ja palveluita, kuten matkapuhelinliittymiä, internetliittymiä sekä TV- ja muita lisäarvopalveluita. Markkinointiviestejä lähetetään enintään viisi kappaletta viikossa

Tietosuojalausunnosta löydät lisää tietoa asiakastietojen käsittelystä. Markkinointiluvan perusteella kerättyjä tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan erillistä suostumusta Yhtiön ulkopuolelle muuten kuin lain sallimissa tai velvoittamissa tilanteissa. Yhtiö voi kuitenkin luovuttaa käsittelemistään tiedoista kolmansille osapuolille sellaista karkeistettua tilastotietoa, josta ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Voit muokata markkinointilupaa kirjautumalla Omille Sivuille tai Omaan liittymään. Voit myös tehdä muutokset soittamalla asiakaspalveluumme. Halutessasi sinulla on myös mahdollisuus kieltää markkinointi kokonaan.

 

 

 

Näytä vähemmän
Tilaajaluettelot

Asiakkaidemme puhelinluettelossa julkaistavaksi ilmoittamat puhelinnumerot ja muut yhteystiedot julkaistaan julkisen numeropalvelun hakemistojen kautta. Suomen Numeropalvelu Oy:n ylläpitämiä liittymätietoja annetaan muun muassa seuraavissa palveluissa: SMS-haku "Find" numeroon 15400 (Sonera Finder), SMS-haku "Find" numeroon 16400 (Finder), Fonectan kotimaan numeropalvelu 02 02 02 ja muut 02 02 -alkuiset numeropalvelunumerot, Numerotiedustelu 118 sekä Sähköiset (Internet) hakemistopalvelut (Fonecta, Eniro). Sähköisten hakemistopalveluiden käyttäjät voivat selvittää liittymänumeron perusteella hakemistossa julkaistun liittymän nimi ja osoitetiedot.

Teleyrityksillä on velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajille.

Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaisemisen puhelinluettelossa ja numeropalvelussa kokonaan tai osittain. Kieltää voi myös kyseisten tietojen luovuttamisen edelleen. Mikäli julkaistuissa tiedoissa on virhe, korjaamme virheet pyynnöstä tarkoituksenmukaisella tavalla. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että paperiluettelossa oleva virhe voidaan korjata vasta seuraavan luettelon ilmestyessä. Sama koskee tietojen poistamista paperiluettelosta.

Näytä vähemmän
Sosiaaliset laajennukset

Tele Finlandin sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Tele Finlandin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Lisätietoa yhteisöpalveluiden tietosuojasta:
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Näihin Tele Finlandin sivustolla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Näytä vähemmän
Tele Finlandin asiakkaiden yhteystiedot hakemistopalveluissa

Viestintämarkkinalain mukaan Tele Finland on osaltaan velvollinen huolehtimaan siitä, että käyttäjien saatavilla on yleinen ja kattava numerotiedotuspalvelu sekä huolehdittava puhelinluettelopalvelun tarjoamisesta keräämällä liittymän käyttäjien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ja julkaisemalla ne yleisesti saatavilla olevassa painetussa tai sähköisessä, vähintään kerran vuodessa päivitettävässä puhelinluettelossa. Teleyritysten on lisäksi pyynnöstä luovutettava näin kerätyt yhteystiedot toiselle yritykselle puhelinluettelon laatimista tai numerotiedotuspalvelun tarjoamista varten. Mahdollisuudesta luovuttaa ja julkaista liittymäasiakkaitten yhteystietoja puhelinluettelo-, numerotiedotus- ja hakemistopalveluissa on kerrottu mm. asiakasrekisteriselosteissamme, Tele Finlandin palveluiden yleisissä toimitusehdoissa ja liittymäsopimuksissa.

1.9.2004 voimaan tulleen Sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja sähköisen viestinnän palvelujen kehittymistä. Lain voimaantulo ei muuttanut liittymäasiakkaille kuuluvaa oikeutta kieltää yhteystietojensa julkaisemisen puhelinluettelossa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalveluissa.

Puhelinluetteloita tai numerotiedotus- ja muita hakemistopalveluita koskevien määräysten noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Tele Finland xtoimii yhteistyössä Fonectan ja Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) kanssa täyttäessään viestintämarkkinalain mukaista velvoitettaan julkaista asiakkaitten yhteystiedot puhelinluettelossa ja numeropalvelussa. Tele Finlandin liittymäasiakkaitten julkaistaviksi antamat yhteystiedot välitetään Suomen Numeropalvelu Oy:n ylläpitämään valtakunnalliseen tietokantaan, josta yhteystiedot toimitetaan alla tarkemmin kuvatuissa puhelinluetteloissa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalveluissa julkaistaviksi. Suomen Numeropalvelut Oy:n valtakunnallisesta tietokannasta hoidetaan lisäksi yhteystietojen pyynnöstä luovuttaminen mille tahansa toiselle yritykselle puhelinluettelon laatimista tai numerotiedotus- tai muun hakemistopalvelun tarjoamista varten.

Halutessasi voit maksutta kieltää yhteystietojesi edelleen luovuttamisen ja niiden julkaiseminen puhelinluettelossa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalvelussa kokonaan tai osittain. Myös virheellisten yhteystietojen korjaaminen onnistuu maksutta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että painetussa luettelossa oleva virhe voidaan korjata vasta seuraavan luettelon ilmestyessä. Sama koskee yhteystietojen poistamista painetusta luettelosta.
 
Tietojen käyttö SNOY:n tietokannasta
Seuraavassa luetellaan puhelinluettelot ja muut hakemistot, joihin SNOY:n tietokannasta välitetään tietoja. Kaikki näissä palveluissa esiintyvä tieto ei ole peräisin SNOY:lta. Kunkin hakemiston julkaisija ja palvelun tarjoaja vastaa julkaisemistaan tiedoista.

Teleyritykset ja hakemistoyhtiöt julkaisevat alueellisia puhelinluetteloita ja joitakin paikallisia luetteloita, joihin SNOY ei välitä tietoja. Näitä ei ole mainittu seuraavassa.
 
Numeropalvelut
Numeropalveluihin voi yleensä soittaa ympäri vuorokauden. Numeropalveluista saa mm. puhelinnumeroita, matkapuhelinnumeroita, nimi- ja osoitetietoja, faksinumeroita ja Keltaisten Sivujen tietoja usein varsin vähäisillä lähtötiedoillakin.
 
Numero 118
Soitettaessa numeroon 118 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavan operaattorin omaan tai yhteistyökumppanin palvelukeskukseen. Näiden palvelukeskusten tiedottajat hakevat tiedot SNOY:n valtakunnallisesta tietokannasta. Palvelun tarjoajat ja hintatiedot osoitteessa www.118info.fi
 
Numero 0100100
Soitettaessa numeroon 0100100 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavasta operaattorista riippumatta Eniron palvelukeskukseen.
 
Numero 020202
Soitettaessa numeroon 020202 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavasta operaattorista riippumatta Fonectan palvelukeskukseen.
 
Sähköiset jatkuvasti päivitettävät hakemistot
Verkkokäyttöisellä sähköisessä muodossa olevalla tilaajaluettelolla tarkoitetaan luetteloa, jota voidaan käyttää viestintäverkkojen välityksellä. Tällaiseen luetteloon sisältyvät tiedot on tallennettu keskitetysti tiettyyn paikkaan, ja siihen voidaan tehdä hakuja suoraan tai sitä on mahdollista käyttää viestintäverkkojen välityksellä muun palvelun, esim. tekstiviestihaun avulla. Sähköisissä hakemistoissa voi olla ohjelmistoihin sulautettuja hakutoimintoja, kuten käänteiset hakutoiminnot, joiden avulla luettelon käyttäjät voivat selvittää tilaajan nimen ja osoitteen pelkän puhelinnumeron perusteella.

Palvelusta voi löytyä yksityishenkilöiden, yritysten sekä julkisen sektorin yhteystietoja kuten nimi-, osoite-, puhelinnumero-, matkapuhelinnumero- ja fax-numerotiedot sekä sähköpostiosoitteita, www-osoitteita ja aukioloaikoja. Joistakin palveluista voi lisäksi lähettää haettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestejä suoraan palvelun käyttöliittymän kautta ja löydetyn numeron voi myös tallentaa oman matkapuhelimen muistiin. Toimintoihin voi lisäksi kuulua myös esim. karttahaku osoitteen perusteella. Palveluihin kuuluvat hakemistot, joita päivitetään vähintään viikoittain. Hakuja voi tehdä internet-, tekstiviesti- tai WAP- hakuina. Lisäksi tarjotaan mm. yritysten asiakasrekisterien päivitystä.

Näytä vähemmän